Desember 3, 2020

Fikmin – Anakronismeu?

Sarung dibeungkeutkeun dina cangkéng, ngahening nénjo nu nguntab-nguntab kana kongkolak mata. Ngahéab-héab ramo kana seuneu…… kompor gas. Siduru. Sa-emug kopi bodas maturan pangimplengan lawas, tina …

Fikmin – Cahaya Oncor

Cihcir mitembeyan muka wanci nu geus ngaganti cangra poé ku peteng. Ciang-ciang silih témpas jeung kuang-kuang. Mangratus bangkong nyurakan dina galengan-galengan. Ngan ukur oncor anu …

Fikmin – Begadang

Panon beureum, pétét semu bareuh jeung sarung disosorén kénéh. Barang liwat rék kacai, mang Udung nanya, “geus gadang lin Jang?”. Kapaksa ngarandeg heula, bari gigisik …

Fikmin – Bandar Sayur

Jam 2.00 peuting. Geus ngéntép mangkarung-karung engkol, wortol, kacang buncis, bonténg, tomat, lopang, kiciwis, jeung lobak dina émpér patokoan gigireun gedong ampéra. Diéntépan mani rarapih.“Mangga …