Fikmin – Obral

“sok mangga dipilih-dipilih, acak corak!” Nu bandrolna Rp.50.000,- mah teu ditoél-toél acan. Léos deui wéh.

Fikmin – Ngumpulkeun Pangacian

Geus biasa Si Ema mah ari isuk-isuk mun rék mangkat ka sérang téh. Lain disebut urang pakidulan lamun nyarita teu kadéngé dua imaheun mah. “Ujang! Geura hudang manéh téh geus beurang, étah sakalian bawa pacul, keur menerkeun kamalir!”, cenah bari stéréo. “éta tuluy bawa karung anu di pipir, keur wadah cau nangka ti kebon!” tuluyna....

Pikmin – Keur Mikmin

“Keur naon Mang mani kerung kawas nu loba hutang wéh, éta laptot teu kudu dimanyunan kitu atuh!” Cék Si Abro. “Ckckck, heuhh.. ieu mah ngaganggu waé!, cicing keur ngimpleng kecap, ngagumulungkeun rasa, nyawang pangalaman jeung ngolah basa.”, kelepus Mang Duléh kana Dji Sam Soe hanca sapotong deui. “Hahhhhh, rieut ngobrol jeung Si Amang mah, cik...

Fikmin – Kitab Warisan

Unggal 12 Mulud dibukana ku Bah Ahom téh. Muka banda nu teu weléh dibuntel ku poléng leuseuh, dibeungkeut opat juru.  Diteundeun dina almari, dirékép-rékep sangkan aman. “ieu mah kitab warisan, Jang”, cenah. Ari unggal cunduk waktu keur dibuka, nyambuang kana pangambeu. Méh seungit kasturi!. Warugana jeung gedéna mah méh sarimbag jeung Qur’an. Siga nu dijieun...

Fikmin – Anakronismeu?

Sarung dibeungkeutkeun dina cangkéng, ngahening nénjo nu nguntab-nguntab kana kongkolak mata. Ngahéab-héab ramo kana seuneu…… kompor gas. Siduru. Sa-emug kopi bodas maturan pangimplengan lawas, tina golakna cai dispénser anu nagog gigireun kuring. Hawar-hawar beuki atra singkecewisna, réangna channel TV nu dioper-oper ku Si Wandi di tengah imah. Dongéng-dongéng populér kawin-ceré geus jadi kacapangan. Si Wandi...

Fikmin – Geus Sataun

“Mah, tétéh téh ayeuna tos nincak 12 taun. Kamari pan direuah-reuah ku réréncangan di sakola. Mani rese…p téh, teu kantos sapertos kitu ari sateuacanna mah”, cék Intan. “Baruk, alhamdulillah atuh geulis, geuning putra mamah téh dipikanyaah pisan ku réréncanganna.”, jawab indungna. “Muhun Mah, alhamdulillah, mung tétéh mah sok sakapeung ngahuleng…”, Intan nuluykeun. “Na kumaha kitu...