Fikmin – Cahaya Oncor

Cihcir mitembeyan muka wanci nu geus ngaganti cangra poé ku peteng. Ciang-ciang silih témpas jeung kuang-kuang. Mangratus bangkong nyurakan dina galengan-galengan. Ngan ukur oncor anu maturan peteng. Petengna haté ieu. Ti jauhna, oncor-oncor patingkaretit dina galengan. ngangkleung. Nyieuhkeun cihcir, ciang-ciang, kuang-kuang jeung bangkong. Beuki deukeut beuki atra. Imut ngagelenyu tina kalangkang tiung bodas nu kasorot...

Fikmin – Begadang

Panon beureum, pétét semu bareuh jeung sarung disosorén kénéh. Barang liwat rék kacai, mang Udung nanya, “geus gadang lin Jang?”. Kapaksa ngarandeg heula, bari gigisik maksakeun beunta. “Enya Mang”, rada peuyeuh ngajawabna téh. “Lalajo Manchester City nya?”, bari yakin. “henteu Mang, geus ngalalajoanan anu kahuruan uing mah”, bari nuluykeun asup ka cai. (27-5-2012)

Fikmin – Bandar Sayur

Jam 2.00 peuting. Geus ngéntép mangkarung-karung engkol, wortol, kacang buncis, bonténg, tomat, lopang, kiciwis, jeung lobak dina émpér patokoan gigireun gedong ampéra. Diéntépan mani rarapih.“Mangga Pa! Bu! Ieu mah éstuning saleger kénéh, langsung dikintun ti Cipanas”, cék nu narungguan. “Mang abdi peryogi wortol 50 Kg, sareng bonténgna 50Kg”, cék nu rék kariaan. “sabarahaeun mang? Ngaborong...