Aér Mawar (Sunda Kuna)

Dina kamus basa Sunda Satjadibrata “érmawar” téh hartina “kembang ros bodas”. Ari cék Jonathan Rigg mah kecap “Ayěr mawar” hartina “Rose-water-Properly Malay.” lengkepna kieu: “Ayěr mawar, Rose water. The word Ayěr is not Sunda, but Malay, and shows whence the designation has come.” Cénah aya pangaruhna tina basa Malayu. Ieu ngaran kembang téh kacatet dina...

Carék Paranusa

Carék paranusa téh ku Saléh Dasasmita spk. (1987) mah dihartikeun minangka “basa nagara-nagara séjén”. Ieu istilah kapanggih dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK). Di dinya antarana disebutkeun kieu: “Lamun dék nyaho di carék panusa ma: carék Cina, Keling, Parasi, Mesir, Samudra, Banggala, Makasar, Pahang, … Sakampung, Cempa, Baluk, Jawa; sing sawatek paranusa ma sang...

Gangsa

(dimuat na rubrik “Kalam” Pikiran Rakyat, 25 September 2017 ) Gangsa téh asalna tina basa Sanskerta kamsya, hartina logam parunggu (campuran tambaga jeung timah bodas). Cék Coolsma (1913) mah kecap gangsa téh “een soort brons of klokken-metaal, klokkensptys émen maakt er bekkens van; vandaarook [bekken (om op te slaan)] (sarupa locéng logam parunggu, mangrupa locéng...

Folktale of Cianjur’s Palm Karinding

Collected by Ilham Nurwansah, drawing by Pandu Wibisono (published on IJHS Newsletter Issue 14 p. 5-6, 2012) Once  upon  a time,  in  Cirama  Girang  village,  with  its  very fertile  land  to  grow  the  paddies,  there  were  two  large communities  living  on  one  of  the  two  mountains  that surrounded the village, about a mile apart. Each...

Living Heritage of Palm Karinding in Rural Village

Ilham Nurwansah (published on IJHS Newsletter Issue 14 p. 4-5, 2012) Warmest greeting for all! In  Newsletter  12  I  wrote  about  two  types  of  Sundanese  mouth harp, the bamboo karinding and the palm one.  Here I  said  that  the  palm  (midrib)  karinding  or  Karinding  Kawung has spread to several places in West Java, such as...

Kawih

Dina materi ieu urang diajar kawih. Naon ari kawih teh? cobi dangukeun heula conto kawih anu tos disayogikeun dina ieu kaca. File MP3 kawihna tiasa diunjual (download) langsung. Pahlawan Toha (unjal) Sabilulungan (unjal) Ka Bulan (unjal) Angin Priangan (unjal) Kembang Tanjung Panineungan (unjal) Duh Indung (unjal) Karatagan Pamuda Indonesia (unjal) Mojang Priangan (unjal) Pahlawan Toha...