Oktober 30, 2020

Gangsa

(dimuat na rubrik “Kalam” Pikiran Rakyat, 25 September 2017 ) Gangsa téh asalna tina basa Sanskerta kamsya, hartina logam parunggu (campuran tambaga jeung timah bodas). …

Kawih

Dina materi ieu urang diajar kawih. Naon ari kawih teh? cobi dangukeun heula conto kawih anu tos disayogikeun dina ieu kaca. File MP3 kawihna tiasa …

Guguritan

Dina matéri katilu ieu urang bakal ngabahas guguritan. Naon ari guguritan téh nya? Tah ieu aya hartos naon anu dimaksud guguritan téh numutkeun sababaraha sawangan …