Tangkuban Parahu 2

Tangkuban Parahu II* (DK) Teu rumasa tapi atra karasa sono ka anjeun duh jungjunan Cigugur, Mei 2010 *=di kuningan aya pasir nu méh sarupa jeung gunung Tangkuban Parahu di Subang, nya dingaranana ogé Bukit (pasir) Tangkuban Parahu. Numutkeun carita lokal Kuningan, éta pasir téh masih aya hubunganana jeung legenda carita Sangkuriang.

Nyipta Nu Enya

Nyipta Nu Enya Barasat! Burinyay! lir gelap ngampar na peuting ieu. Lemah eundeur lir geterna kahariwang Karasa héabna seuneu nu ngaléntab dada kula. Kecap-kecap ngaguruh atra karasa, kecap nu jadi jejer hirup walatra Kedal sakecap wawakil diri Merdéka! Gening… Eundeurna lemah ieu, héabna seuneu ieu teu cukup keur ngajurung nangtung, teu wasa keur medar sila...

Ciremai

Ciremai Gurat carita ti Nagri Talaga Manggung diimpleng, dilebah-lebah, horéng da geus kitu kuduna, kiwari lain bihari lain mangsa lain pangeusi karaton sisilih beton tapi ngan hiji nu jadi saksi ti bi hari tug ka kiwari Ciremai nyamunikeun carita guareun seuweu siwi Nyi Rambut Kasih Cigugur, 13 Mei 2010

Halimun Tineung

Halimun Tineung Cahyaning Cahya sumorot ka nu dicipta, Halimun nyimbutan katineung kuring jeung anjeun, lalakon Dayang Sumbi di Bumi Siliwangi. mangkakna sinarning alam ngahibaran pangeusina, sangkan misukur ka Nu Nyiptana Halimun lingsir ti penclut pasir harepan némbongkeun jatining cicipta Nu Kawasa nyelecep kana rasa, a t r a . . . . . . ....