Waditra Awi Jaman Sunda Kuna

Awi téh bahan alami nu raket patalina jeung hirup kumbuh sapopoé urang Sunda. Dina mangsa kira-kira abad ka-14 nepi ka-16 M, urang Sunda geus mikawanoh rupa-rupa awi. Nyatana kaunggel dina catetan teks-teks Sunda kuna. Sawatara ngaran awi nu kacatet téh di antarana awi gombong, nyowana (Bujangga Manik), tamiang (Warugan Lemah, Bujangga Manik), bitung (Carita Ratu...

Tampilan Prof. Cohen (Gamelanathon 2013 - Wayang Golek Cepak)

Wayang Golék Cepak, Arep Entok?

déning Ilham Nurwansah (Pusat Studi Sunda, Bandung) (Dimuat ning majalah Pesisir, Désémber 2017 kc. 35) Perasaan seneng, ngenes, lan kegugah campur aduk dadi siji sewaktu kula nonton sawijiné page laran wayang cepak ning salah sawijiné channel Youtube, sing judulé “Gamelanathon 2013 Wayang Golék Cepak”. Ning pagelaran iku ditontonaken pagelaran wayang golék cepak sing didalangi Matthew...

Tatabeuhan Sunda Buhun

(Dimuat dina “Kalam” Pikiran Rakyat, tanggal 13 November 2017) Di tatar Sunda, musik téh geus nyampak ti béh dituna sarta pangaruhna karasa kénéh nepi ka kiwari. Buktina kapaluruh tina téks-téks Sunda buhun. Sawatara naskah nu nyatetkeun waditra jeung kontéks dipakéna téh kawilang réa, antarana Séwaka Darma (SD), Kawih pangeuyeukan (KP), Sri Ajnyana (SA), Sanghyang Swawar...

Carék Paranusa

Carék paranusa téh ku Saléh Dasasmita spk. (1987) mah dihartikeun minangka “basa nagara-nagara séjén”. Ieu istilah kapanggih dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK). Di dinya antarana disebutkeun kieu: “Lamun dék nyaho di carék panusa ma: carék Cina, Keling, Parasi, Mesir, Samudra, Banggala, Makasar, Pahang, … Sakampung, Cempa, Baluk, Jawa; sing sawatek paranusa ma sang...

Gangsa

(dimuat na rubrik “Kalam” Pikiran Rakyat, 25 September 2017 ) Gangsa téh asalna tina basa Sanskerta kamsya, hartina logam parunggu (campuran tambaga jeung timah bodas). Cék Coolsma (1913) mah kecap gangsa téh “een soort brons of klokken-metaal, klokkensptys émen maakt er bekkens van; vandaarook [bekken (om op te slaan)] (sarupa locéng logam parunggu, mangrupa locéng...

Folktale of Cianjur’s Palm Karinding

Collected by Ilham Nurwansah, drawing by Pandu Wibisono (published on IJHS Newsletter Issue 14 p. 5-6, 2012) Once  upon  a time,  in  Cirama  Girang  village,  with  its  very fertile  land  to  grow  the  paddies,  there  were  two  large communities  living  on  one  of  the  two  mountains  that surrounded the village, about a mile apart. Each...