Buku Pangajaran: Rancagé Diajar Basa Sunda

Rancagé Diajar Basa Sunda téh buku wedalan penerbit Dunia Pustaka Jaya, dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017 pikeun taun pangajaran 2017-2018. Sakabéhna aya 12 jilid, nu ngawengku 6 jilid pikeun murid SD/MI, 3 jilid pikeun SMP/MTs., jeung 3 jilid deui pikeun SMA/SMK/MA/MAK. Ari kuring, ilubiung nulis matéri pikeun buku SMA, ti kelas X (sapuluh), XI...

Oidipus Sang Raja: Karya Sophokles, Terjemahan Rendra

Judul: Oidipus Sang Raja Pengarang: Sophokles Penerjemah: Rendra Penerbit: Dunia Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2009 (cetakan kedua) ISBN: 978-979-419-362-4 Kisah tragedi gubahan Sophokles, seorang sastrawan zaman Yunani kuno ini pertama kali dipentaskan tahun 429 Masehi. Teksnya telah diterbitkan dalam edisi terjemahan ratusan bahasa, sehingga menjadi khazanah sastra dunia. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diusahakan oleh...