The Use of Karinding

By Ilham Nurwansah Karinding has many uses and function depends on where the karinding music tradition born and live in Sundanese society. From romantic to mystic, that are what I found in several places in West Java and Banten.   To Attract Woman In Banten, Karinding is used by the teenager as a communication tool...

Ensemble of Karinding

By Ilham Nurwansah Than as a musical instrument that can be played singly, karinding can be played together with several karinding players and also added by other instruments as an ensemble performance.  To play karinding ensemble at least three or more player needed even if it will be better if there are more players. The...

Waditra Awi Jaman Sunda Kuna

Awi téh bahan alami nu raket patalina jeung hirup kumbuh sapopoé urang Sunda. Dina mangsa kira-kira abad ka-14 nepi ka-16 M, urang Sunda geus mikawanoh rupa-rupa awi. Nyatana kaunggel dina catetan teks-teks Sunda kuna. Sawatara ngaran awi nu kacatet téh di antarana awi gombong, nyowana (Bujangga Manik), tamiang (Warugan Lemah, Bujangga Manik), bitung (Carita Ratu...

Buku Pangajaran: Rancagé Diajar Basa Sunda

Rancagé Diajar Basa Sunda téh buku wedalan penerbit Dunia Pustaka Jaya, dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017 pikeun taun pangajaran 2017-2018. Sakabéhna aya 12 jilid, nu ngawengku 6 jilid pikeun murid SD/MI, 3 jilid pikeun SMP/MTs., jeung 3 jilid deui pikeun SMA/SMK/MA/MAK. Ari kuring, ilubiung nulis matéri pikeun buku SMA, ti kelas X (sapuluh), XI...

Tampilan Prof. Cohen (Gamelanathon 2013 - Wayang Golek Cepak)

Wayang Golék Cepak, Arep Entok?

déning Ilham Nurwansah (Pusat Studi Sunda, Bandung) (Dimuat ning majalah Pesisir, Désémber 2017 kc. 35) Perasaan seneng, ngenes, lan kegugah campur aduk dadi siji sewaktu kula nonton sawijiné page laran wayang cepak ning salah sawijiné channel Youtube, sing judulé “Gamelanathon 2013 Wayang Golék Cepak”. Ning pagelaran iku ditontonaken pagelaran wayang golék cepak sing didalangi Matthew...

Oidipus Sang Raja: Karya Sophokles, Terjemahan Rendra

Judul: Oidipus Sang Raja Pengarang: Sophokles Penerjemah: Rendra Penerbit: Dunia Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2009 (cetakan kedua) ISBN: 978-979-419-362-4 Kisah tragedi gubahan Sophokles, seorang sastrawan zaman Yunani kuno ini pertama kali dipentaskan tahun 429 Masehi. Teksnya telah diterbitkan dalam edisi terjemahan ratusan bahasa, sehingga menjadi khazanah sastra dunia. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diusahakan oleh...