Juli 4, 2020

Desserts – Gurun

Contoh terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. English Indonesian Deserts Arid, But Full of Life Far from being barren wastelands, deserts are biologically rich …

Tangkuban Parahu 2

Tangkuban Parahu II* (DK) Teu rumasa tapi atra karasa sono ka anjeun duh jungjunan Cigugur, Mei 2010 *=di kuningan aya pasir nu méh sarupa jeung …

Nyipta Nu Enya

Nyipta Nu Enya Barasat! Burinyay! lir gelap ngampar na peuting ieu. Lemah eundeur lir geterna kahariwang Karasa héabna seuneu nu ngaléntab dada kula. Kecap-kecap ngaguruh …

Ciremai

Ciremai Gurat carita ti Nagri Talaga Manggung diimpleng, dilebah-lebah, horéng da geus kitu kuduna, kiwari lain bihari lain mangsa lain pangeusi karaton sisilih beton tapi …

Halimun Tineung

Halimun Tineung Cahyaning Cahya sumorot ka nu dicipta, Halimun nyimbutan katineung kuring jeung anjeun, lalakon Dayang Sumbi di Bumi Siliwangi. mangkakna sinarning alam ngahibaran pangeusina, …

Kawih

Dina materi ieu urang diajar kawih. Naon ari kawih teh? cobi dangukeun heula conto kawih anu tos disayogikeun dina ieu kaca. File MP3 kawihna tiasa …

Guguritan

Dina matéri katilu ieu urang bakal ngabahas guguritan. Naon ari guguritan téh nya? Tah ieu aya hartos naon anu dimaksud guguritan téh numutkeun sababaraha sawangan …