Living Heritage of Palm Karinding in Rural Village

Ilham Nurwansah (published on IJHS Newsletter Issue 14 p. 4-5, 2012) Warmest greeting for all! In  Newsletter  12  I  wrote  about  two  types  of  Sundanese  mouth harp, the bamboo karinding and the palm one.  Here I  said  that  the  palm  (midrib)  karinding  or  Karinding  Kawung has spread to several places in West Java, such as...

“Aing” dina Basa Sunda Kuna

Ku Ilham Nurwansah (dimuat dina Manglé édisi 2641) Basa Sunda kuna téh sanajan geus teu dipaké, tapi tapakna masih kénéh nyampak dina basa Sunda kiwari. Umumna kapanggih dina basa dialék atawa basa wewengkon, cara dina dialék Banten (Baduy), Priangan, jeung dialék Cirebon. Sakumaha anu disebutkeun ku J. Noorduyn jeung A. Teuw (Tiga Pesona Sunda Kuna,...

Mendaras Cianjuran di Pancaniti

Sedikit cerita dari kegiatan latihan seni tembang Sunda cianjuran. Foto-foto dalam tulisan ini diambil tahun 2013, ketika saya ikut berproses ngaderes (melanjutkan hafalan) lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran bersama anak-anak sekolah yang bersemangat. Kegiatan ini bertempat di Sanggar Bina Budaya, milik Yayasan Pancaniti, yaitu yayasan yang mengelola dan memupuk generasi muda penerus seni tradisi khas Cianjur ini....

Kawih Katanian

dimuat dina Pikiran Rakyat rubrik “Kalam”, 22 Agustus 2016 Mitologi paré horéng geus heubeul ayana di urang. Keun nu holna tina tradisi lisan, ieu waé tina tradisi tulisan méh teu kawadahan. Nu amtak ahéng mah din anaskah Sunda kuna gé kapanggih. Geura aya naskah anu keur dihanca bari asalna tina koléksi kabuyutan Ciburuy. (CB.125.1.24). Téksna...

Desserts – Gurun

Contoh terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. English Indonesian Deserts Arid, But Full of Life Far from being barren wastelands, deserts are biologically rich habitats with a vast array of animals and plants that have adapted to the harsh conditions there. Some deserts are among the planet’s last remaining areas of total wilderness. Yet...

Tangkuban Parahu 2

Tangkuban Parahu II* (DK) Teu rumasa tapi atra karasa sono ka anjeun duh jungjunan Cigugur, Mei 2010 *=di kuningan aya pasir nu méh sarupa jeung gunung Tangkuban Parahu di Subang, nya dingaranana ogé Bukit (pasir) Tangkuban Parahu. Numutkeun carita lokal Kuningan, éta pasir téh masih aya hubunganana jeung legenda carita Sangkuriang.