Aksara Sunda dina Wanda Kaligrafi

ku Ilham Nurwansah (Dimuat dina Mangle No. 2550, 5 November 2015) KALIGRAFI atawa seni réka tulisan éndah téh ilahar dipaké dina aksara Arab atawa aksara Latén. Hususna dina wanda tulisan formal. Kamekaran kaligrafi téh kawilang geus lila pisan pikeun éta dua aksara mah. Ari pikeun aksara Sunda, katémbongna can pati mekar dina wanda kaligrafi. Di...

Kawih

Dina materi ieu urang diajar kawih. Naon ari kawih teh? cobi dangukeun heula conto kawih anu tos disayogikeun dina ieu kaca. File MP3 kawihna tiasa diunjual (download) langsung. Pahlawan Toha (unjal) Sabilulungan (unjal) Ka Bulan (unjal) Angin Priangan (unjal) Kembang Tanjung Panineungan (unjal) Duh Indung (unjal) Karatagan Pamuda Indonesia (unjal) Mojang Priangan (unjal) Pahlawan Toha...

Guguritan

Dina matéri katilu ieu urang bakal ngabahas guguritan. Naon ari guguritan téh nya? Tah ieu aya hartos naon anu dimaksud guguritan téh numutkeun sababaraha sawangan anu dicutat ku Dr. Dingding Haerudin, M.Pd tina rupa-rupa sumber. Guguritan kagolong kana karangan ugeran dina wangun puisi heubeul. Pangna disebut karangan ugeran lantaran kaiket ku Patokan anu tangtu, nya...

Fikmin – Obral

“sok mangga dipilih-dipilih, acak corak!” Nu bandrolna Rp.50.000,- mah teu ditoél-toél acan. Léos deui wéh.

Fikmin – Ngumpulkeun Pangacian

Geus biasa Si Ema mah ari isuk-isuk mun rék mangkat ka sérang téh. Lain disebut urang pakidulan lamun nyarita teu kadéngé dua imaheun mah. “Ujang! Geura hudang manéh téh geus beurang, étah sakalian bawa pacul, keur menerkeun kamalir!”, cenah bari stéréo. “éta tuluy bawa karung anu di pipir, keur wadah cau nangka ti kebon!” tuluyna....

Pikmin – Keur Mikmin

“Keur naon Mang mani kerung kawas nu loba hutang wéh, éta laptot teu kudu dimanyunan kitu atuh!” Cék Si Abro. “Ckckck, heuhh.. ieu mah ngaganggu waé!, cicing keur ngimpleng kecap, ngagumulungkeun rasa, nyawang pangalaman jeung ngolah basa.”, kelepus Mang Duléh kana Dji Sam Soe hanca sapotong deui. “Hahhhhh, rieut ngobrol jeung Si Amang mah, cik...